• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI
Aktualności

Zaproszenie do partnerstwa

Email Drukuj
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach, w związku z przystąpieniem do konkursu: Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu, zaprasza do partnerstwa (podmioty z województwa mazowieckiego) w celu wspólnej realizacji projektów, skutkującego większą liczbą punktów w ocenie wniosku.
Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (Zaproszenie_do_partnerstwa.pdf)Zaproszenie do partnerstwa 2016-07-0401346 Kb
 

Zaproszenie do współpracy

Email Drukuj
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do współpracy w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania dofinansowania w ramach konkursu: Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (zaproszenie do współpracy .doc)Zaproszenie2016-05-130140 Kb
 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Email Drukuj

 

 

Łosice, 30.03.2016r.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1
NIP: 496-01-07-638 Regon: 000304585
Numer KRS 0000028864
Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Tel. 83 / 357-32-31 fax.
83 / 357-26-42
www.spzozlosice.pl

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 


Na podstawie art. 31a. 1, art. 31b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach (Zamawiający) informuję o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na dostawę  wideogastroskopu  HD.
Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w zakresie dostawy wideogastroskopu  HD.
Nie jest wymagane złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. W dialogu technicznym mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy są zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego.
Konsultacje w procesie dialogu technicznego mogą być prowadzone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub w trakcie spotkań indywidualnych lub grupowych.
Konsultacje w procesie dialogu technicznego prowadzi Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyznaczone przez niego osoby.
Dialog techniczny prowadzony będzie do czasu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wideogastroskopu HD. Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wideogastroskopu HD jest równoznaczne z zakończeniem dialogu technicznego.
Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to 08.04.2016r.
Powyższy termin może ulegać zmianie.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w dialogu technicznym.
Zamawiający zastrzega możliwość odwołania dialogu technicznego bez podania przyczyny.
Materiały udostępnione w procesie dialogu technicznego nie podlegają zwrotowi.
Złożenie dokumentów w procesie dialogu technicznego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Zamawiającego w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łosicach
Grażyna Podlipniak-Sobczyńska
/podpis na oryginale/

Dialog techniczny został zakończony w dniu 11.04.2016 r.

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Email Drukuj

 

Łosice, 02.03.2016r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1
NIP: 496-01-07-638 Regon: 000304585
Numer KRS 0000028864
Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Tel. 83 / 357-32-31 fax.
83 / 357-26-42
www.spzozlosice.pl

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 

Na podstawie art. 31a. 1, art. 31b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łosicach (Zamawiający) informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na zakup karetki ambulans z wyposażeniem lub bez wyposażenia.

Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w zakresie zakupu karetki ambulans.
Nie jest wymagane złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. W dialogu technicznym mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy są zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsultacje w procesie dialogu technicznego mogą być prowadzone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub w trakcie spotkań indywidualnych lub grupowych.
Konsultacje w procesie dialogu technicznego prowadzi Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyznaczone przez niego osoby.

Dialog techniczny prowadzony będzie do czasu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup karetki ambulans. Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup karetki ambulans jest równoznaczne z zakończeniem dialogu technicznego.
Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to 16.03.2016r.
Powyższy termin może ulegać zmianie.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w dialogu technicznym.
Zamawiający zastrzega możliwość odwołania dialogu technicznego bez podania przyczyny.
Materiały udostępnione w procesie dialogu technicznego nie podlegają zwrotowi.
Złożenie dokumentów w procesie dialogu technicznego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Zamawiającego w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łosicach
Grażyna Podlipniak-Sobczyńska
/podpis na oryginale/

 

 

Dialog techniczny został zakończony w dniu 17.03.2016 r.

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Email Drukuj

 

Łosice, 12.01.2016r.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1
NIP: 496-01-07-638 Regon: 000304585
Numer KRS 0000028864
Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Tel. 83 / 357-32-31 fax.
83 / 357-26-42
www.spzozlosice.pl

 

Ogłoszenie o dialogu technicznymNa podstawie art. 31a. 1, art. 31b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łosicach (Zamawiający) informuję o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na dostawę aparatu USG do badań echokardiograficznych.

Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w zakresie dostawy aparatu USG do badań echokardiograficznych.

Nie jest wymagane złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. W dialogu technicznym mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy są zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego.

Konsultacje w procesie dialogu technicznego mogą być prowadzone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub w trakcie spotkań indywidualnych lub grupowych.

Konsultacje w procesie dialogu technicznego prowadzi Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyznaczone przez niego osoby.

Dialog techniczny prowadzony będzie do czasu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu USG do badań echokardiograficznych. Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę na dostawę aparatu USG do badań echokardiograficznych jest równoznaczne z zakończeniem dialogu technicznego.

Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to 19.02.2016r.

Powyższy termin może ulegać zmianie.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w dialogu technicznym.
Zamawiający zastrzega możliwość odwołania dialogu technicznego bez podania przyczyny.
Materiały udostępnione w procesie dialogu technicznego nie podlegają zwrotowi.
Złożenie dokumentów w procesie dialogu technicznego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Zamawiającego w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łosicach
Grażyna Podlipniak-Sobczyńska
/podpis na oryginale/

 

Dialog techniczny został zakończony w dniu 22.02.2016 r.

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Email Drukuj

Łosice, 09.09.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

NIP: 496-01-07-638 Regon: 000304585

Numer KRS 0000028864

Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Tel. 83 / 357-32-31 fax. 
83 / 357-26-42

www.spzozlosice.pl

 

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 

Na podstawie art. 31a. 1, art. 31b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach (Zamawiający) informuję o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na dostawę wideokolonoskopu HD, Videoprocesora HD oraz monitora medycznego LCD.

Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w zakresie dostawy wideokolonoskopu HD, Videoprocesora HD oraz monitora medycznego LCD.

Nie jest wymagane złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. W dialogu technicznym mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy są zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego.

Konsultacje w procesie dialogu technicznego mogą być prowadzone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub w trakcie spotkań indywidualnych lub grupowych.

Konsultacje w procesie dialogu technicznego prowadzi Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyznaczone przez niego osoby.

Dialog techniczny prowadzony będzie do czasu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wideokolonoskopu HD, videoprocesora HD oraz monitora medycznego LCD. Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę na dostawę wideokolonoskopu HD, Videoprocesora HD oraz monitora medycznego LCD jest równoznaczne z zakończeniem dialogu technicznego.

Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to 18.09.2015r.

Powyższy termin może ulegać zmianie.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w dialogu technicznym.

Zamawiający zastrzega możliwość odwołania dialogu technicznego bez podania przyczyny.

Materiały udostępnione w procesie dialogu technicznego nie podlegają zwrotowi.

Złożenie dokumentów w procesie dialogu technicznego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Zamawiającego w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej 
do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Łosicach

Grażyna Podlipniak-Sobczyńska

/podpis na oryginale/

Dialog techniczny został zakończony w dniu 28.09.2015 r.

 

 

Zaproszenie do współpracy

Email Drukuj

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do współpracy w zakresie przygotowania niezbędnej okumentacji aplikacyjnej do pozyskania dofinansowania w ramach konkursu: Oś priorytetowa II, Wzrost e-potencjału Mazowsza, działania 2.1 ,,E-usługi” Poddziałania 2.1.1 ,,E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Email Drukuj

 

Łosice, 07.07.2015r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1
NIP: 496-01-07-638 Regon: 000304585
Numer KRS 0000028864
Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Tel. 83 / 357-32-31 fax.
83 / 357-26-42
www.spzozlosice.pl

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Na podstawie art. 31a. 1, art. 31b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Łosicach (Zamawiający) informuję o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na dostawę wideokolonoskopu. Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w zakresie dostawy wideokolonoskopu kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu EPK-100p. Nie jest wymagane złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. W dialogu technicznym mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy są zainteresowani udziałem  w postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego. Konsultacje w procesie dialogu technicznego mogą być prowadzone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub w trakcie spotkań indywidualnych lub grupowych. Konsultacje w procesie dialogu technicznego prowadzi Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyznaczone przez niego osoby. Dialog techniczny prowadzony będzie do czasu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wideokolonoskopu. Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę na dostawę wideokolonoskopu jest równoznaczne z zakończeniem dialogu technicznego. Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to 14.07.2015r. Powyższy termin może ulegać zmianie. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w dialogu technicznym. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania dialogu technicznego bez podania przyczyny. Materiały udostępnione w procesie dialogu technicznego nie podlegają zwrotowi. Złożenie dokumentów w procesie dialogu technicznego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Zamawiającego w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


p.o. Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łosicach
Grażyna Podlipniak-Sobczyńska
/podpis na oryginale/

 

Dialog techniczny został zakończony w dniu 31.07.2015 r.

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Email Drukuj

Łosice, 14.04.2015r.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1
NIP: 496-01-07-638 Regon: 000304585
Numer KRS 0000028864
Sąd Rejonowy dla M.St Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Tel. 83 / 357-32-31
fax. 83 / 357-26-42
www.spzozlosice.pl

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Na podstawie art. 31a. 1, art. 31b. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach (Zamawiający) informuję o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na dostawę videogastroskopu.

Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w zakresie dostawy videogastroskopu kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu EPK-100p.

Nie jest wymagane złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. W dialogu technicznym mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy są zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego.

Konsultacje w procesie dialogu technicznego mogą być prowadzone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub w trakcie spotkań indywidualnych lub grupowych.

Konsultacje w procesie dialogu technicznego prowadzi Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyznaczone przez niego osoby.

Dialog techniczny prowadzony będzie do czasu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę videogastroskopu. Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę na dostawę videogastroskopu jest równoznaczne z zakończeniem dialogu technicznego.

Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to 23.04.2015r.

Powyższy termin może ulegać zmianie.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w dialogu technicznym.
Zamawiający zastrzega możliwość odwołania dialogu technicznego bez podania przyczyny.
Materiały udostępnione w procesie dialogu technicznego nie podlegają zwrotowi.
Złożenie dokumentów w procesie dialogu technicznego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Zamawiającego w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej
do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

p.o. Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łosicach
Grażyna Podlipniak-Sobczyńska
/podpis na oryginale/

 

Dialog techniczny został zakończony w dniu 29.04.2015 r.

 

Światowy Dzień Chorego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Email Drukuj

Światowy Dzień Chorego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach

     11 lutego 2015roku, z okazji Światowego Dnia Chorego, w kaplicy naszego szpitala odprawiona została Msza św. z udziałem chorych, której przewodniczył kanclerz siedleckiej kurii ks. Jan Babik.
     W eucharystii wspólnie z dyrekcję i pracownikami naszego szpitala uczestniczyli miedzy innymi:  Starosta Łosicki Pan Czesław Giziński, Wicestarosta Pani Iwona Muder, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Pan Mariusz Kucewicz, Dziekan łosicki ks. kanonik Michał Śliwowski, ks. Prałat Henryk Rzeszotek, kapelan łosickiego szpitala ks. Edward Boruc i ks. Dziekan Andrzej Jakubowicz. Nie zabrakło też przedstawicieli Rady Powiatu, Rady Miasta i Gminy Łosice oraz chorych przebywających w naszym szpitalu.

      Na początku ks. kanclerz zapewnił zebranych o pamięci ks. biskupa Piotra Sawczuka, który pierwotnie miał przewodniczyć Eucharystii. W homilii podkreślił, że chorzy mają w kościele do spełnienia szczególną misję.

      – Modlitwa i ofiarowywanie cierpienia w różnych intencjach przynosi wiele pozytywnych owoców w kręgu naszych rodzin i Kościoła. Mówił o tym niejednokrotnie św. Jan Paweł II kiedy spotykał się z ludźmi chorymi i cierpiącymi. Mówił, że są oni bardzo potrzebni Kościołowi – powiedział ks. Jan Babik. 

     Po Mszy św. nie zabrakło pełnych wzruszenia podziękowań od chorych skierowanych w stronę kapłanów.
Po uroczystościach księża odwiedzili chorych w oddziałach  szpitalnych.

 

 


Strona 6 z 9

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”