• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej

Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej

Email Drukuj

logo_unijne2„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

          W dniu 29 października b.r. w obecności zaproszonych gości, nastąpiło uroczyste otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
         W pracowni zainstalowany został szesnastorzędowy aparat do tomografii komputerowej. Prace nad adaptacją pomieszczeń i instalacją urządzenia trwały dwa miesiące.
          Zakup tomografu komputerowego oraz przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej zrealizowane zostały w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie jakości usług medycznych w SP ZOZ w Łosicach poprzez zakup tomografu komputerowego, modernizację i przystosowanie Jednostki do standardów Unii Europejskiej”.
         Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
         W uroczystości otwarcia uczestniczyli: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ewa Orzełowska - Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ewa Łagońska - Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Czesław Giziński – Starosta Łosicki, Andrzej Lipka – Wicestarosta Łosicki, Waldemar Matusz - Dyrektor ds. Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach, Jacek Kobyliński - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach, Elżbieta Roszczak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach, Grażyna Kasprowicz - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łosicach, Dariusz Borkowski – Komendant Powiatowy Policji w Łosicach,  Sławomir Zaniuk - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, personel szpitala z Dyrektorem Henrykiem Brodowskim.

 

 

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”