• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI
Aktualności

Światowy Dzień Chorego w Samodzielnym Publicznym Zakłądzie Opieki Zdrowotnej

Email Drukuj

 

Światowy Dzień Chorego w Samodzielnym Publicznym Zakłądzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach

 

       Dnia 11 lutego 2013r. w Szpitalu Powiatowym w Łosicach obchodzono uroczyście Światowy Dzień Chorego. Uroczystość uświetnił swoim przybyciem Ksiądz Biskup Antoni Dydycz odprawił Mszę Świętą w intencji chorych i cierpiących przebywających w naszym szpitalu. Po Mszy Świętej biskup zwiedził szpital, oraz spotkał się chorymi, którym stan zdrowia nie pozwolił na uczestnictwo we Mszy Świętej.

 


 

Mazowiecka Firma Dziesięciolecia

Email Drukuj

 

WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2012”mazowiecka_firma17 listopada br. w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, podczas której wręczone zostały nagrody w konkursach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

Uroczystość z udziałem przeszło 600 gości, prowadzona przez Krzysztofa Ibisza oraz Joannę Jabłczyńską, zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów oraz przedstawicieli instytucji branżowych, świata polityki i biznesu. Zgromadzonych gości powitali gospodarze wieczoru – Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług Pan Robert Składowski oraz w imieniu Prezydenta Pracodawców RP Pana Andrzeja Malinowskiego – Wiceprezydent Pracodawców RP, Pan Robert Kusiak.

Wręczono nagrody Laureatom X Jubileuszowej edycji konkursu „Mazowiecka Firma Roku”, V edycji konkursu „Mazowiecka Gmina/Mazowiecki Powiat Roku”, VI edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, VII edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”, oraz VI edycji konkursu „Perły Medycyny”.

Połączenie tych przedsięwzięć jest szczególne, wskazuje bowiem na szereg cech łączących naszych Laureatów, reprezentujących jednakże różne branże. Bez wątpienia Laureaci to podmioty, które nadają ton rozwoju nie tylko polskiej przedsiębiorczości, ale również polskiej gospodarce.

Konkursy mają charakter cykliczny i jak co roku adresowane są do wszystkich firm i przedsiębiorców z sektora budownictwa, do samorządów, zakładów opieki medycznej i firm działających na rynku medycznym oraz innych przedsiębiorstw, niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości czy liczby zatrudnionych pracowników.

Nagrody w konkursach to prestiżowe tytuły. Doceniane przez Kapitułę produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania, przodują w dziedzinie biznesu. Działania promocyjne pomogą liderom w jeszcze lepszym rozwoju poprzez budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, zmierzający do podniesienia ich konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych.

Wierzymy, że udział w tych niezwykle prestiżowych przedsięwzięciach okaże się sukcesem będącym uwieńczeniem ciężkiej pracy Laureatów.
Stałym punktem uroczystości jest aukcja charytatywna, z której dochód przeznaczony jest na wsparcie stowarzyszenia „Budzimy Nadzieję” z Drzewicy, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działania promocyjne Uczestników poszczególnych konkursów wspierane są wydaniem publikacji "Almanach Polskiej Przedsiębiorczości”, która prezentuje Laureatów Konkursów, a rozpowszechniana będzie wśród administracji rządowej i samorządowej, największych firm w Polsce, na targach oraz wśród firm nominowanych i ich kluczowych klientów.

 

 

mazowiecka_firma_dziesiciolecia

 

 

 

Rrzetelni w ochronie zdrowia

Email Drukuj
logo_rzetelni_w_ochronie


certyfikat_rzetelni_w_ochronie_zdrowia

 

Konkurs ofert na świadzcenie usług medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Email Drukuj

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

 


Ogłoszenie

 

Szczegółowe warunki konkursu

 

Zmiana ogłoszenia konkursu na świadczenie usług medycznych

 

Wyróżnienie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Email Drukuj

 

Wyróżnienie w kategorii

SZPITALE WIELOSPACJALISTYCZNE - PONIŻEJ 400 ŁÓŻEK

dla

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ŁOSICACH

 

Wyrnienie_SP_ZOZ_osice

Zdjęcia z wręczenia wyróżnienia na Wielkiej Gali "Polska Przedsiębiorczość 2011"

 

Od bankructwa do certyfikatu ISO

Email Drukuj

logo_unijne2„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Tekst opublikowany w Tygodniku Siedleckim 18/2011

od_bankructwa_do_ISO

 

Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej

Email Drukuj

logo_unijne2„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

          W dniu 29 października b.r. w obecności zaproszonych gości, nastąpiło uroczyste otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
         W pracowni zainstalowany został szesnastorzędowy aparat do tomografii komputerowej. Prace nad adaptacją pomieszczeń i instalacją urządzenia trwały dwa miesiące.
          Zakup tomografu komputerowego oraz przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej zrealizowane zostały w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie jakości usług medycznych w SP ZOZ w Łosicach poprzez zakup tomografu komputerowego, modernizację i przystosowanie Jednostki do standardów Unii Europejskiej”.
         Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
         W uroczystości otwarcia uczestniczyli: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ewa Orzełowska - Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ewa Łagońska - Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Czesław Giziński – Starosta Łosicki, Andrzej Lipka – Wicestarosta Łosicki, Waldemar Matusz - Dyrektor ds. Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach, Jacek Kobyliński - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach, Elżbieta Roszczak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach, Grażyna Kasprowicz - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łosicach, Dariusz Borkowski – Komendant Powiatowy Policji w Łosicach,  Sławomir Zaniuk - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, personel szpitala z Dyrektorem Henrykiem Brodowskim.

 

 

Posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Email Drukuj

NFZ_mazowiecki_logo

 

          W dniu 27 października b.r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach odbyło się posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
          Dyrektor SPZOZ w Łosicach, Henryk Brodowski przedstawił informację o funkcjonowaniu placówki.
          W trakcie posiedzenia przedstawione zostały informacje Dyrektora MOW NFZ o zabezpieczeniu świadczeń medycznych dla ubezpieczonych na Mazowszu w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz informacje o skargach i wnioskach, jakie wpłynęły do Oddziału od ubezpieczonych w III kwartale br.
         Zastępca dyrektora do spraw medycznych Mirosław Jeleniewski MOW NFZ złożył gratulacje za wygląd i funkcjonowanie placówki dla Dyrektora szpitala, Starosty Łosickiego Czesława Gizińskiego oraz wszystkich osobom, które zaangażowały się w ten proces.

 

Wyróżnienie „Mazowiecka Firma Roku” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Email Drukuj
Mazowiecka Firma Roku 2010      W dniu 23 października b.r. w hotelu Gromada zostały ogłoszone wyniki VIII edycji konkursu Mazowiecka Firma Roku oraz III edycji Mazowiecki Powiat/ Mazowiecka Gmina Roku

     Głównym założeniem konkursu jest promocja tych przedsiębiorstw Warszawy i Mazowsza, które zarządzane w sposób nowoczesny reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom, osiągają dobre wyniki oraz kierują się zasadami etyki w prowadzeniu swojej działalności.

     Organizatorzy przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o. o. przyznali nagrody i wyróżnienia firmom z województwa mazowieckiego.

     Jednym z laureatów konkursu został Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
któremu w kategorii MEDYCYNA zostało przyznane wyróżnienie Mazowiecka Firma Roku 2010

     Wyróżnienie Mazowiecka Firma Roku 2010 odebrał Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach Henryk Brodowski oraz Starosta Łosicki Czesław Giziński.

 

Prace budowlane - modernizacja Szpitala

Email Drukuj

 

 

viagra cialis no prescription - viagra price

 


Strona 8 z 9

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”