• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Recertyfikacja Normy ISO 9001:2008

Recertyfikacja Normy ISO 9001:2008

Email Drukuj

RECERTYFIKACJA NORMY ISO 9001:2008

W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE

OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ŁOSICACH

 

 

Audyt recertyfikacyjny potwierdził zgodność systemu zarządzania jakością w naszej placówce z wymaganiami normy ISO 9001:2008

W dniach 3-4 marca bieżącego roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach został przeprowadzony audytu recertyfikacyjny, celem którego było potwierdzenie zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008, która już od ponad trzech lat funkcjonuje w naszej placówce.

System Zarządzania Jakością w naszym Zakładzie obejmuje stacjonarną opiekę medyczną we wszystkich oddziałach naszego szpitala, usługi świadczone w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym, ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, badaniach laboratoryjnych oraz diagnostyce obrazowej.

Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym i – co warte podkreślenia – audytorzy nie tylko zwrócili uwagę na wysoki poziom samego systemu zarządzania jakością w całej placówce, ale byli pod dużym wrażeniem profesjonalizmu, zaangażowania, podejścia do pacjenta i otwartości we współpracy kadry zarządzającej, wszystkich lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego oraz pomocniczego.

Certyfikat dla naszej placówki został przyznany na okres trzech lat.

CERTYFIKAT_ISO_wersja_PL

 

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”