• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Certyfikat Akredytacyjny

Certyfikat Akredytacyjny

Email Drukuj

Certyfikat Akredytacyjny


logo_4W dniu 21 października 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się uroczystość wręczenia Naszemu Szpitalowi Certyfikatu Akredytacyjnego.
Certyfikat przyznawany przez Ministra Zdrowia  jest potwierdzeniem spełniania najwyższych w kraju standardów dotyczących bezpieczeństwa i jakości opieki w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostki.
Szpital łosicki po raz pierwszy przystąpił do oceny akredytacyjnej i tym samym spełniając wymogi, które stanowiły poważne wyzwanie dla zarządzających i całej załogi, znalazł się w elitarnej grupie Szpitali Akredytowanych w Polsce.
Certyfikat na ręce Dyrektora SP ZOZ w Łosicach Pana Henryka Brodowskiego wręczył Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Pan Jerzy Hennig.

Akredytacja szpitala polegała na ocenie funkcjonowania jednostki w oparciu o określony zestaw standardów jest to metoda oceny zewnętrznej. Narzędziem oceny akredytacyjnej są standardy w ilości 221 umieszczone w 15 działach mających istotny wpływ na bezpieczeństwo i jakość świadczonej opieki.
Standardy ukierunkowane są na poprawę jakości i bezpieczeństwo opieki nad pacjentem, wszechstronnie obejmują funkcjonowanie szpitala.
Uczestnictwo w Polskim systemie Akredytacji jest dobrowolne.
Przegląd Szpitala pod względem standardów akredytacyjnych dokonany  był przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego- Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Wizytatorzy to głównie lekarze i pielęgniarki, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat funkcjonowania służby zdrowia.
Ocena akredytacyjna jest oparta na porównaniu stwierdzonej praktyki postępowania i stanu jednostki z wzorcami jakie stanowią standardy akredytacyjne oraz dokonaniu oceny stopnia ich spełnienia
Uzyskanie minimum 75% możliwej do uzyskania punktacji skutkuje udzieleniem akredytacji na 3 lata. Nasz zakład uzyskał 92%.

tablicaCertyfikat oznacza też, że Minister Zdrowia oraz Rada Akredytacyjna zawierzają szpitalowi że jego funkcjonowanie w okresie ważności certyfikatu będzie nie gorsze niż w trakcie oceny.
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście - Biskup Antoni Pacyfik Dydycz, Senator Pan Waldemar Kraska, Poseł Pan Krzysztof Borkowski, Poseł Pani Stanisława Prządka, Poseł Pan Grzegorz Woźniak, Pan Wiesław Mariusz Raboszuk Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Pan Jerzy Hennig, Pani Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie reprezentująca Wojewodę Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego, dyrektorzy jednostek służby zdrowia z sąsiednich powiatów, pracownicy SP ZOZ w Łosicach, przedstawiciele farmacji, księża, przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy jednostek oraz przedstawiciele Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z terenu powiatu łosickiego.

 

akredytacja_2013

 

 

 

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”