• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Najlepszy Szpital w Województwie

Najlepszy Szpital w Województwie

Email Drukuj

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOSICACH – NAJLEPSZY SZPITAL W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

12 czerwca 2014 roku podczas VIII Konferencji Hospital Management Wyzwania 2014 odbyła się uroczysta Gala „Najlepszy Szpital”.
W tej edycji projektu to zaszczytne miano w województwie mazowieckim przypadło Naszemu Szpitalowi
Patronat nad gala objęli: Polska Federacja Szpitali, Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali.
Patronat naukowy: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiunajlepszy_szpital_jpg

Projekt „Portrety szpitali - mapy możliwości”, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre Zarządzanie, Działanie 5.6, Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.
Ideą tego projektu jest obiektywne badanie efektywności funkcjonowania szpitali, z elementami benchmarkingu w zakresie wszystkich aspektów działalności. W wyniku realizacji przedsięwzięcia następuje identyfikacja zjawisk zachodzących w kluczowych obszarach funkcjonowania podmiotów medycznych.
W konsekwencji dokonuje się wyboru najlepszego szpitala,  promowane i rekomendowane są dobre praktyki dotyczące efektywności działania, jakości zarządzania oraz jakości udzielanych świadczeń w zakresie ich implementacji do codziennej praktyki oraz motywacji kadry zarządzającej do większej aktywności w powyższym zakresie.
Realizatorzy projektu:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o.
Związek Powiatów Polskich
Health Policy Institute – Partner Ponadnarodowy

 

 

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”