• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start PROJEKTY UNIJNE PL-BY-UA 2014-2020
PL-BY-UA 2014-2020

Oficjalne rozpoczęcie projektu

Email Drukuj

unia__pl_by_ua3

Oficjalne rozpoczęcie projektu ,,Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym"


W dniach 18 – 19 lipca 2019 roku w Brześciu odbyło się pierwsze robocze spotkanie rozpocznające realizację projektu pt. ,,Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym’’ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
W konferencji  udział wzięli przedstawiciele obu podmiotów w tym dyrektorzy i pracownicy szpitali, zaproszeni goście dyrektorzy ze szpitala z Mińska, koordynatorzy i eksperci  związani  z realizacją projektu. 

W ramach spotkania odbyła się konferencja  poświęcona  projektowi, na której szczegółowo omówiono cele projektu, których realizacja doprowadzi do ich osiągnięcia. Przyjęto  harmonogram prac oraz ustalono terminarz kolejnych spotkań. Kolejne spotkanie  zaplanowano w październiku bieżącego roku  w szpitalu w Łosicach. 
W dniu 19 lipca 2019 roku wszyscy uczestnicy spotkania roboczego  udali się do Brzeskiego dziecięcego szpitala pediatrycznego celem zapoznania się organizacją i strukturą szpitala.  

Całkowity budżet projektu wynosi 952 621,80 euro, z czego dotacja z Unii Europejskiej wynosi 857 359,62 euro. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnej aparatury medycznej,  zakup nowoczesnej karetki z pełnym wyposażeniem, zostanie dokonany remont pomieszczeń  instalacji  tlenowej, a także  zakupiona zostanie  nowa  instalacja tlenowa. 


Projekt zakłada trzy główne cele:

1. Wzmocnienie zasobów materialnych i technicznych oraz kwalifikacji personelu medycznego w celu rozszerzenia zakresu świadczonych usług.

2. Rozwój systemu wolontariatu i wsparcie krewnych w oddziałach opieki paliatywnej

3. Wprowadzenie nowoczesnych metod promowania zdrowego stylu życia jako ważnego narzędzia do  zmniejszenia j częstości występowania zachorowań.

 

 

loga_szpitale


www.bdob.brest.by                          www.spzozlosice.pl

 

Podpisanie umowy partnerskiej

Email Drukuj

unia__pl_by_ua3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Łosicach w  dniu 10.04.2019 r.  popisał umowę partnerską z Brzeskim Dziecięcym Szpitalem Obwodowym na realizację projektu pt ,, Lepszy dostęp  do usług medycznych  w regonie  transgranicznym’’. 


Projekt będzie realizowany  w latach  2019-2021 w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej  Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i współfinansowany  w 90 %  przez Unię  Europejską  w ramach  Europejskiego Instrumentu  Sąsiedztwa  z 10 % wkładu  własnego. 


Lider projektu:  Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Brzeski dziecięcy szpital obwodowy’’ ul. Chalturina, 12, 224013, Brześc, Białoruś
Partner projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach  ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice 

Inwestycja  będzie realizowana  w ramach  Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO. Więcej  informacji  odnośnie  Programu Współpracy Transgranicznej  PL-BY-UA 2014-2020 znajduje się na stronie  WWW.pbu2014-2020.eu 

Delegacja ze szpitala z Brześcia udała się na wizytę szpitala oraz zapoznała się warunkami funkcjonowania zakładu poprzez rozmowy z ordynatorami oddziałów.

 

 

Niniejsza zakładka została stworzona i utrzymana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

 


Strona 2 z 2

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”