• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start PROJEKTY UNIJNE INTERREG NEXT PL-UA 2021-2027
INTERREG

INTERREG

Email Drukuj
 logo_interreg

Podpisanie umowy grantowej PLUA.02.01-IP.01-0019/23-00 w ramach Programu

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.

W dniu 29.05.2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu: ,,Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w powiecie łosickim i mieście Iwano-Frankowsk’’

 

Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w powiecie łosickim i mieście Iwano-Frankowsk

Źródło dofinansowania: Program Interreg NEXT Polska Ukraina 2021-2027

Lider Projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Partner projektu: Miejskie przedsiębiorstwo niekomercyjne "Centralny Miejski Szpital Kliniczny Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2024 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.05.2026 r.

Całkowity budżet projektu: 993 471,11 euro

Dofinansowanie UE 894 124,00 euro 

Wartość projektu po stronie polskiej: 696 918,69 euro

Dofinansowanie UE (dla strony polskiej) 627 226,83 euro

 

Projekt stanowi wspólną współpracę transgraniczną pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łosicach (Polską) i Miejskim przedsiębiorstwem niekomercyjnym Centralnym Miejskim Szpitalem Klinicznym Rady Miejskiej Iwano-Frankowska (Ukrainą) w zakresie poprawy dostępu do transportu medycznego i diagnostyki.

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do transportu medycznego i diagnostyki w powiecie łosickim i mieście Iwano-Frankowsk.

W wyniku realizacji projektu szpital w Łosicach zmodernizuje budynek szpitala w zakresie podjazdu dla karetek pogotowia i przyległej poradni chirurgicznej, tak aby pacjenci otrzymywali pomoc tak szybko, jak to możliwe po przybyciu do szpitala karetką pogotowia.

Szpital w Łosicach w ramach projektu zakupi ambulans oraz trzy kolonoskopy i gastroskopy oraz tor wizyjny.

 

Miejskie przedsiębiorstwo niekomercyjne Centralny Miejski Szpital Kliniczny Rady Miasta Iwano-Frankowsk w ramach projektu zakupi dwa ambulansy, z których jeden będzie wyposażony w mobilny aparat rentgenowski do szybkiej diagnostyki pacjentów, jeszcze przed ich przybyciem do szpitala.

Karetki będą bezpośrednio wykorzystywane w ratownictwie medycznym terenie miasta i okolic, w tym do pomocy osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych.

Dzięki współpracy transgranicznej szpitale poprawią dostęp do transportu medycznego i diagnostyki w swoich obszarach działania, jednocześnie podnosząc jakość infrastruktury medycznej.

Zakłada się, że personel medyczny obydwu szpitali pozyska dzięki projektowi nową wiedzę i umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego, transportu medycznego i diagnostyki endoskopowej.

Mieszkańcy powiatu łosickiego i miasta Iwano-Frankowsk będą mieli okazję w ramach projektu skorzystać z imprez edukacyjnych w formie pikników, którzy zapoznają ich z zasadami transportu medycznego - zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna.

W ramach wniosku zaplanowano działania edukacje w zakresie właściwego korzystania z wezwań zespołów ratownictwa medycznego, w związku z dużą liczbą niepotrzebnych wezwań karetek pogotowia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza zakładka została stworzona i utrzymana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

 


Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”