• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
COVID-19

Sprzęty przekazane na walkę z wirusem SARS-CoV-2

Email Drukuj
zestaw_logotypw_1

znaki_strona_www

Aktualizacja

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

 


Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego’’.

Informujemy, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach otrzymał wsparcie od Województwa Mazowieckiego na realizację w/w projektu w następującej formie:

Aparat RTG stacjonarnego wraz z adaptacją pomieszczenia w kwocie 1 048 955,52 zł.

Prace adaptacyjne obejmowały

 1. projekt osłon stałych i ewentualne uzupełnienie osłon stałych;
 2. wykonanie podkonstrukcji zawieszenia sufitowego;
 3. koryta i kanały kablowe podłogowe, ścienne i sufitowe;
 4. prace wyburzeniowe; malowanie ścian;
 5. uzupełnienie ubytków w ścianach po robotach wyburzeniowych;
 6. adaptacja obecnej lub wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej według zaleceń producenta aparatu;
 7. wymiana wykładziny podłogowej na antyelektrostatyczną;
 8. wymiana sufitu podwieszanego;
 9. wymian opraw oświetleniowych;

W szpitalu został wymieniony stary aparat RTG na aparat cyfrowy z zawieszeniem sufitowym z lampą rtg, stołem i statywem kostno-płucnym.

Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc w kwocie 149 850,00 zł

Kardiomonitory (2 szt.) w kwocie 40 000,00 zł

Defibrylatory (2 szt.) w kwocie 59 940,00 zł

Komory chłodniczej (1 szt.), stołu sekcyjnego (1 szt.), wózka do przewożenia zwłok (1 szt.), w kwocie 67 650,00 zł

 

 

Wsparcie szpitala w nowy sprzęt medyczny przez Województwo Mazowieckie

Email Drukuj
zestaw_logotypw_1

Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego’’.

Informujemy, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach otrzymał wsparcie od Województwa Mazowieckiego na realizację w/w projektu w następującej formie:

 1. Aparaty o wysoko przepływowej terapii tlenowej HUMID-BH wraz z akcesoriami 2 szt. w kwocie 19 440,00 zł
 2. Aparaty o wysoko przepływowej terapii tlenowej donosowej AIRVO -2 – 3 szt. w kwocie 28 508,72 zł
 3. Zestaw do wysoko przepływowej terapii tlenowej AIRVO -2 SET – 1 szt. w kwocie 13 280,00 zł
 4. Pompy infuzyjne strzykawkowe - 7 szt. w kwocie 24 246,00 zł
 5. Pulsoksymetry 4 szt. w kwocie 9 560,00 zł
 6. Cyfrowy aparat RTG mobilny SAMSUNG 1 szt. w kwocie 399 999,77 zł
 7. Ssaki elektryczne jezdne – 3 szt. w kwocie 10 500 zł
 8. Respirator 1 szt. w kwocie 31 355,46 zł
 9. Defibrylator dwufazowy z stymulacją i kardiowersją 3 szt. w kwocie 50 220,00 zł

 

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2022.

 

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Email Drukuj

zestaw_logotypw_1

Dzięki projektowi „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego szpital jest lepiej przygotowany, niż na początku pandemii. Do szpitala został dostarczony sprzęt medyczny oraz środki do dezynfekcji i ochrony osobistej, który jest niezbędny do skutecznego leczenia osób zakażonych koronawirusem.

W ramach projektu do szpitala już trafił:

 • mobilny cyfrowy aparat RTG 1 szt., który znacząco skróci czas trwania diagnostyki,
 • pulsoksymetry w ilości 4 szt.

Regularne pomiary pulsoksymetrem umożliwiają szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i odpowiednią reakcję – to z kolei powala na uniknięcie powikłań wynikających z niedotlenienia,

 • środki do dezynfekcji,
 • środki ochrony osobistej tj. kombinezony, fartuchy chirurgiczne, maski, maseczki różnego rodzaju, przyłbice, rękawiczki.

 

 

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Email Drukuj

zestaw_logotypw_1

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1) wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2) 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

 


Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”