• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start PROJEKTY UNIJNE PL-BY-UA 2014-2020 Oficjalne rozpoczęcie projektu

Oficjalne rozpoczęcie projektu

Email Drukuj

unia__pl_by_ua3

Oficjalne rozpoczęcie projektu ,,Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym"


W dniach 18 – 19 lipca 2019 roku w Brześciu odbyło się pierwsze robocze spotkanie rozpocznające realizację projektu pt. ,,Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym’’ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
W konferencji  udział wzięli przedstawiciele obu podmiotów w tym dyrektorzy i pracownicy szpitali, zaproszeni goście dyrektorzy ze szpitala z Mińska, koordynatorzy i eksperci  związani  z realizacją projektu. 

W ramach spotkania odbyła się konferencja  poświęcona  projektowi, na której szczegółowo omówiono cele projektu, których realizacja doprowadzi do ich osiągnięcia. Przyjęto  harmonogram prac oraz ustalono terminarz kolejnych spotkań. Kolejne spotkanie  zaplanowano w październiku bieżącego roku  w szpitalu w Łosicach. 
W dniu 19 lipca 2019 roku wszyscy uczestnicy spotkania roboczego  udali się do Brzeskiego dziecięcego szpitala pediatrycznego celem zapoznania się organizacją i strukturą szpitala.  

Całkowity budżet projektu wynosi 952 621,80 euro, z czego dotacja z Unii Europejskiej wynosi 857 359,62 euro. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnej aparatury medycznej,  zakup nowoczesnej karetki z pełnym wyposażeniem, zostanie dokonany remont pomieszczeń  instalacji  tlenowej, a także  zakupiona zostanie  nowa  instalacja tlenowa. 


Projekt zakłada trzy główne cele:

1. Wzmocnienie zasobów materialnych i technicznych oraz kwalifikacji personelu medycznego w celu rozszerzenia zakresu świadczonych usług.

2. Rozwój systemu wolontariatu i wsparcie krewnych w oddziałach opieki paliatywnej

3. Wprowadzenie nowoczesnych metod promowania zdrowego stylu życia jako ważnego narzędzia do  zmniejszenia j częstości występowania zachorowań.

 

 

loga_szpitale


www.bdob.brest.by                          www.spzozlosice.pl

 

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”