Oficjalne rozpoczęcie projektu

wtorek, 23 lipca 2019 10:20
Drukuj

unia__pl_by_ua3

Oficjalne rozpoczęcie projektu ,,Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym"


W dniach 18 – 19 lipca 2019 roku w Brześciu odbyło się pierwsze robocze spotkanie rozpocznające realizację projektu pt. ,,Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym’’ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
W konferencji  udział wzięli przedstawiciele obu podmiotów w tym dyrektorzy i pracownicy szpitali, zaproszeni goście dyrektorzy ze szpitala z Mińska, koordynatorzy i eksperci  związani  z realizacją projektu. 

W ramach spotkania odbyła się konferencja  poświęcona  projektowi, na której szczegółowo omówiono cele projektu, których realizacja doprowadzi do ich osiągnięcia. Przyjęto  harmonogram prac oraz ustalono terminarz kolejnych spotkań. Kolejne spotkanie  zaplanowano w październiku bieżącego roku  w szpitalu w Łosicach. 
W dniu 19 lipca 2019 roku wszyscy uczestnicy spotkania roboczego  udali się do Brzeskiego dziecięcego szpitala pediatrycznego celem zapoznania się organizacją i strukturą szpitala.  

Całkowity budżet projektu wynosi 952 621,80 euro, z czego dotacja z Unii Europejskiej wynosi 857 359,62 euro. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnej aparatury medycznej,  zakup nowoczesnej karetki z pełnym wyposażeniem, zostanie dokonany remont pomieszczeń  instalacji  tlenowej, a także  zakupiona zostanie  nowa  instalacja tlenowa. 


Projekt zakłada trzy główne cele:

1. Wzmocnienie zasobów materialnych i technicznych oraz kwalifikacji personelu medycznego w celu rozszerzenia zakresu świadczonych usług.

2. Rozwój systemu wolontariatu i wsparcie krewnych w oddziałach opieki paliatywnej

3. Wprowadzenie nowoczesnych metod promowania zdrowego stylu życia jako ważnego narzędzia do  zmniejszenia j częstości występowania zachorowań.

 

 

loga_szpitale


www.bdob.brest.by                          www.spzozlosice.pl