• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt
Start AKTUALNOŚCI
Aktualności

Zapytanie ofertowe - Dostawa opasek identyfikacji pacjenta

Email Drukuj

Zapytanie ofertowe - Dostawa opasek identyfikacji pacjenta

Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe2022-03-2201125 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy do Zapytania Ofertowego.doc)Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy do Zapytania Ofertowego2022-03-220234 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 Formularz oferty do Zapytania Ofertowego ..doc)Załącznik nr 2 Formularz oferty do Zapytania Ofertowego .2022-03-220349 Kb
Pobierz (Załącznik nr 3 Wzór umowy.doc)Załącznik nr 3 Wzór umowy2022-03-220434 Kb
Pobierz (Pytania i odpowiedzi 1.pdf)Pytania i odpowiedz 12022-03-2905178 Kb
Pobierz (Zbiorcze zestawienie ofert-sig.pdf)Zestawienie ofert 2022-03-3106362 Kb
Pobierz (zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty 2022-04-0407353 Kb
 

Aktualizacja - Harmonogram pracy punktu pobrań materiału biologicznego

Email Drukuj

Od dnia 01.04.2022 r. punkt pobrań jest

 

nieczynny

 

Harmonogram pracy punktu pobrań

materiału biologicznego


Poniedziałek          12.00 - 15.00

Wtorek                    08.00 - 11.00

Środa                      12.00 - 15.00

Czwartek                12.00 - 15.00

Piątek                     08.00 - 11.00

Sobota                   08.00 - 10.00

Niedziela                08.00 - 10.00


Szybkie testy antygenowe komercyjne pobierane są

w Laboratorium Bakteriologicznym

(Jest możliwość uzyskania wyniku w języku

angielskim):


Poniedziałek      08:00 - 14:30

Wtorek               08:00 - 14:30

Środa                 08:00 - 14:30

Czwartek           08:00 - 14:30

Piątek                08:00 - 14:30

Sobota                08:00 - 09:00

Niedziela            08:00 - 09:00tel. 512 128 051
 

Harmonogram pracy punktu pobrań materiału biologicznego

Email Drukuj

 

Harmonogram pracy punktu pobrań materiału

biologicznego od 02.03.2022r.

Poniedziałek          12.00 - 16.00

Wtorek                    09.00 - 13.00

Środa                      13.00 - 17.00

Czwartek                12.00 - 16.00

Piątek                     08.00 - 12.00

Sobota                   09.00 - 13.00

Niedziela                09.00 - 13.00


Szybkie testy antygenowe komercyjne pobierane są

w Laboratorium Bakteriologicznym

(Jest możliwość uzyskania wyniku w języku

angielskim):


Poniedziałek      08:00 - 14:30

Wtorek               08:00 - 14:30

Środa                 08:00 - 14:30

Czwartek           08:00 - 14:30

Piątek                08:00 - 14:30

Sobota                08:00 - 09:00

Niedziela            08:00 - 09:00tel. 512 128 051
 

Zapytanie ofertowe - Dostawa ręcznika papierowego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Email Drukuj

Dostawa ręcznika papierowego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe2022-02-07011131 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy do Zapytania Ofertowego.xls)Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy do Zapytania Ofertowego2022-02-070235 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 Formularz oferty do Zapytania Ofertowego ..doc)Załącznik nr 2 Formularz oferty do Zapytania Ofertowego .2022-02-070349 Kb
Pobierz (Wzór umowy.doc)Wzór umowy2022-02-070446 Kb
Pobierz (Pytania i odpowiedzi 1-sig.pdf)Pytania i odpowiedz 12020-02-0705307 Kb
Pobierz (unieważnienie zapytania oferowego-sig.pdf)Unieważnienie zapytania ofertowego 2022-02-0806394 Kb
 

Oferty pracy

Email Drukuj

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
ul. Słoneczna 1

08-200 Łosice

 

ZATRUDNI w ramach umowy cywilnoprawnej, lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji, pielęgniarki, techników :

 

1. Lekarzy specjalistów w dziedzinie:

 • Chorób wewnętrznych

 • Chirurgii Ogólnej

 • Położnictwa i ginekologii

 • Pediatrii

 • Radiologii

 • Anestezjologii i intensywnej terapii

 

  2. Pielęgniarki

 • Pielęgniarki minimum z kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

 • Pielęgniarki minimum z kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

3. Techników

 • Techników elektroradiologii


Oferujemy korzystne warunki płacowe.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Dyrekcji SP ZOZ w Łosicach, lub pod numerem telefonu: Dyrekcja – 512 128 095, Kadry – 83 357 32 31 wew. 34

 

Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów biurowych

Email Drukuj
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Łosice, dnia 21.10.2021 r.

 

SPZOZ.ZP.080.11.2021

Zapytanie ofertowe

Dostawa artykułów biurowych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Zamówienie obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach


Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe 2021-10-2101868 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy do Zapytania ofertowego.xls)Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy do Zapytania Ofertowego2021-10-210266 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2 Formularz oferty do Zapytania Ofertowego ..doc)Załącznik nr 2 - Formularz oferty do Zapytania Ofertowego2021-10-210346 Kb
Pobierz (Załącznik nr 3 Wzór umowy.doc)Załącznik nr 3 Wzór umowy 2021-10-210434 Kb
Pobierz (Zbiorcze zestawienie ofert-sig.pdf)Zestawienie ofert 2021-10-2805365 Kb
Pobierz (zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)zawiadomienie o wyborze oferty 2021-11-0306352 Kb
 

Zaproszenie do składanie ofert - USG

Email Drukuj
zestaw_logotypw_1

Łosice, dnia 12.10.2021 r.

SPZOZ.ZP.080.10.2021

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Ogłoszenie

Ogłoszenie jest prowadzone na podstawie art. 6a ust 1 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Ogłoszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia zostało opublikowane na stronie WWW.spzozlosice.pl

Zamówienie obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę  ultrasonografu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej ogłoszenia.

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj

zestaw_logotypw_1

Łosice, dnia 04.10.2021 r.

SPZOZ.ZP.080.09.2021

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Ogłoszenie 

Ogłoszenie jest prowadzone na podstawie art. 6a ust 1 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Ogłoszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia zostało opublikowane na stronie WWW.spzozlosice.pl

Zamówienie obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowego aparatu RTG stacjonarnego wraz z adaptacją pomieszczenia.

 

 

 

Nowe inwestycje w szpitalu

Email Drukuj

Szpital doposażył Pracownie Endoskopową w nowoczesny sprzęt medyczny, wysokiej klasy aparaty: gastroskop oraz kolonoskop jak również dokupił myjkę do aparatury endoskopowej. Wyżej zakupiony sprzęt pozwoli wykonać badania o lepszej jakości i szybszej rozpoznawalności w postawionych diagnozach .

Jednostka aktualnie jest na etapie modernizacji centralnej rejestracji pacjentów. Rejestracja zostanie dostosowane do potrzeba pacjentów i osób niepełnosprawnych.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Email Drukuj

Logo_mazowsze

Przemiot zamówienia: 

Dotyczy wykonania tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn: Projekt ,,Zwiększenie dostępu do usług medycznych z zakresu kardiologii oraz układu kostno-stawowo-mięśniowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach, powiat Łosicki, województwo mazowieckie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 


Załączniki:
PlikData publikacjiNrRozmiar
Pobierz (Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 2021-01-0501586 Kb
Pobierz (formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 2021-01-0502783 Kb
Pobierz (Wzór umowy - Załącznik nr 2 .pdf)Wzór umowy - Załącznik nr 2 2021-01-0503296 Kb
Pobierz (Informacja o wyniku postępowania .pdf)Informacja o wynikach postępowania 2021-01-1804240 Kb
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 7

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31, (83) 357-24-38, (83) 357 34-25,

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617

Sekretariat: Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”