• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
E-Zlecenia | E-Rejestracja | Kontakt


Europejski Dzień Donacji i Transplantacji (EODD)
  Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują...
Oficjalne rozpoczęcie projektu
Oficjalne rozpoczęcie projektu ,,Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym" W dniach 18 – 19 lipca 2019 roku w Brześciu odbyło się pierwsze robocze spotkanie...
Przewodnik - Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu
 Przewodnik  - Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu PRZEWODNIK
Internet bez Barier
Wzorując się na dyrektywie eEurope 2002 stworzyliśmy dla Państwa stronę internetową spełniającą europejskie standardy dostępności dla użytkowników niepełnosprawnych. Osoby...

Nowa Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Email Drukuj

 

     W dniu 09.05.2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach Grażyną Podlipniak-Sobczynską na przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu rezonansu magnetycznego w zabudowie modułowej.

     Środki na zakup rezonansu magnetycznego zostaną przyznane przez Wojewodę do końca 2022 roku. Szpital otrzyma środki na zakup rezonansu magnetycznego w zabudowie modułowej w wysokości 5 256 070,00 złotych.

     Planowane jest uruchomienie Pracowni rezonansu magnetycznego w szpitalu na przełomie roku 2022/2023.

 

Dane kontaktowe

Biuletyn Informacji publicznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach.
08-200 Łosice, ul. Słoneczna 1

Poradnie: Tel: (83) 357-32-31

Rejestracja ogólna: Tel. 572 034 141, (83) 359-11-10

Przychodnia POZ : Tel. 515 676 617, (83) 359-11-53

Sekretariat: Tel. (83) 359-11-56, Tel/fax: (83)-357-26-42
e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl

e-mail: przetargi@spzozlosice.pl

Wniosek do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie

 

wfos__oswietlenie

 

wfos__poyczka_II

wfos__dotacja_II

 

wfos_makro

wfos_makro_dotacja

 

 

 
eu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”